TERMO 60

Tehničke karakteristike sistema:

Dubina okvira: 60 i 68 mm
Dubina krila: 68 mm
Dubina punjenja: do 54 mm
Poliamidne trake: 24 i 26 mm
Težina krila: 130 kg
Propustljivost vazduha: EN 12207 (klasa 4)
Otpornost na vodu: EN 12208 (klasa E900)
Otpornost na vjetar: EN 12210 (klasa C4 /B4)
Zaštita od buke: EN ISO 717 1 (Rw=39 dB)
Zaštita od provale: EN 1627 (RC2)
Izračun Uw vrijednosti: DIN EN ISO 10077 2 (≥1,2 Wm²/K)
Osnovni materijal: EN AW 6060
Materijal poliamidne trake: PA66 GF25
Materijal zaptivke: EPDM
Površinska obrada: DIN 17611
Kontrola kvaliteta: DIN EN ISO 9001

Opis

Sistem TERMO 60 je namijenjen za izradu prozora (otvaranje prema unutra), vrata (otvaranje prema unutra i prema van) i masivnih zidova. Radi se o profilnom sistemu sa prekinutim toplotnim mostom, osnovna ugradbena dubina rama je 60 i 68 mm. Pored osnovnog dizajna rama/krila sa ravnim linijama, moguće je dizajnirati i okvir/krilo sa zaobljenim obrisima. Toplotni most je upotpunjen poliamidnim trakama od 24 i 26 mm. U cilju dodatnog poboljšanja toplinskih svojstava profila, u profilne komore se ugrađuju profilne šipke od XPS (ekstrudirani polistiren – ʎ=0,035 W/m2K) sa slovom F u nazivu. Koriste se EPDM zaptivke. Moguće vrste otvora prozora: na šarke, na šarke, na šarke i na šarke. Mogući tipovi otvaranja vrata: otvaranje prema unutra i prema van. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Mogućnost izbora profila sa utorom 16/9. Okov ugrađen u sistem je standardan za žleb okova 15/20 i za žleb 16/9.

Drugi servisi i alati

Vaša preuzimanja

Boje i dizajan