TERMO 150

TERMO 150 sistem je podeljen na:

  • Termo 150 je namenjen za izradu podizno-kliznih vrata u dvokrilnim, trokrilnim i četvorokrilnim verzijama.
  • Termo 150 plus je namenjen za proizvodnju podizno-kliznih vrata sa integrisanim fiksnim panelom.

Opis

Termo 150 je sistem koji karakterišu odlična termička (Uw ≥1,0 ​​Wm²/K) i statička svojstva (klasa C4/B4). Radi se o profilnom sistemu sa prekinutim toplotnim mostom, osnovne dubine ramova su 150 mm i 233 mm. Toplotni most se završava poliamidnim trakama od 22 i 46 mm; 18,6, 27 i 30 mm. U cilju dodatnog poboljšanja termičkih svojstava profila, u profilne komore ugrađuju se profilne šipke od XPS (ekstrudirani polistiren – ʎ=0,035 W/m2K), koje u nazivu imaju slovo F i zaptivene su EPDM brtvama. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Mogućnost izvođenja skrivenog odvoda vode iz okvira. Minimalni srednji vertikalni raspon krila (50 mm).

Tehničke karakteristike sistema:

Dubina okvira: 150 mm i 233 mm (tri trake)
Dubina krila: 67 mm
Dubina punjenja: do 53 mm
Poliamidne trake: 22 i 46 mm (Termo 150), 18,6, 27 i 30 mm (za Termo 150 plus)
Težina krila: 330 kg
Propustljivost vazduha: EN 12207 (klasa 4)
Otpornost na vodu: EN 12208 (klasa E1050)
Otpornost na vjetar: EN 12210 (klasa C4 /B4)
Zvučna izolacija: DIN 4109
Zaštita od provale: EN 1627 (RC2)
Izračun Uw vrijednosti: DIN EN ISO 10077-2 (≥1,0 Wm²/K)
Osnovni materijal: EN AW-6060
Materijal poliamidne trake: PA66 GF25
Materijal zaptivke: EPDM
Površinska obrada: DIN 17611
Kontrola kvaliteta: DIN EN ISO 9001

Drugi servisi i alati

Vaša preuzimanja

Boje i dizajan