45 Mill

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Dubina okvira: 45 mm
Dubina krila: 53 mm
Dubina punjenja: do 31 mm
Težina krila: 130 kg
Propustljivost vazduha: EN 12207 (klasa 4)
Vodootpornost: EN 12208 (klasa 9A)
Otpornost na vjetar: EN 12210 (klasa C4/B4)
Zaštita od buke: EN ISO 717 1 (Rw=34 dB)
Zaštita od provale: EN 1627
Osnovni materijal: EN AW 6060
Materijal zaptivke: EPDM
Površinska obrada: DIN 17611
Kontrola kvaliteta: DIN EN ISO 9001

Opis

Sistem 45 MILL je namenjen za izradu prozora (otvaraju se prema unutra i prema spolja), vrata (otvaraju se prema unutra i prema spolja) i masivnih zidova. Radi se o profilnom sistemu bez prekinutih toplotnih mostova, osnovna dubina rama je 45 mm. Pored osnovnog dizajna krila okvira s ravnim linijama, mogući su i dizajn krila okvira sa zaobljenim obrisima. Zaptivanje se vrši EPDM brtvama. Mogući tipovi otvaranja prozora: na šarke, na šarke, na šarke, na šarke, otvaranje prema van, okretno oko gornje horizontalne ose – otvaranje prema van, okretno oko vertikalne ose – otvaranje prema van. Mogući tipovi otvaranja vrata: otvaranje prema unutra i prema van, okretna vrata. Okov ugrađen u sistem je standardan za Eurogroove 15/20.

Drugi servisi i alati

Vaša preuzimanja

Boje i dizajan