TERMO 120

TERMO 120 sistem je podeljen na:

Termo 120 je namenjen za izradu kliznih i podizno-kliznih prozora i vrata (dvokrilno staklo) u dvokrilnim, trokrilnim i četvorokrilnim verzijama.
Termo 120 plus je namenjen za izradu kliznih i podizno-kliznih prozora i vrata (dvostruko staklo) sa integrisanim fiksnim panelom.
Termo 120-D je namenjen za izradu kliznih i podizno-kliznih prozora i vrata (trostruko staklo) u dvokrilnim, trokrilnim i četvorokrilnim verzijama.
Termo 120-D plus je namenjen za izradu kliznih i podizno-kliznih prozora i vrata (trostruko staklo) sa integrisanim fiksnim panelom.

Opis

Radi se o profilnom sistemu sa prekinutim toplotnim mostom, osnovne dubine okvira od 120 do 196,5 mm. Završetak toplotnog mosta se postiže poliamidnim trakama od 14,8 mm i 22 mm (Termo 120), 20 mm i 28 mm (Termo 120-D). U cilju dodatnog poboljšanja toplinskih svojstava profila, u profilne komore se ugrađuju profilne šipke od XPS (ekstrudirani polistiren – ʎ=0,035 W/m2K) sa slovom F u nazivu. Koriste se EPDM zaptivke. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Mogućnost izvođenja skrivenog odvoda vode iz okvira.

Tehničke karakteristike sistema:

Dubina okvira: 120 mm (Two Lane Termo 120), 184,5 mm, 115,5 mm, 126 mm (Two Lane Termo 120-D), 196,5 mm (Triple Lane
Termo 120-D), 126 mm (Termo 120-D plus)
Dubina krila: 50,5 mm i 55,7 mm
Dubina punjenja: do 44 mm
Poliamidne trake: 14,8 mm i 22 mm, 20 mm i 28 mm
Težina krila: 330 kg
Propustljivost vazduha: EN 12207 (klasa 4)
Otpornost na vodu: EN 12208 (klasa E900)
Otpornost na vjetar: EN 12210 (klasa C4 /B4)
Zvučna izolacija: DIN 4109 (Rw=33 dB)
Zaštita od provale: EN 1627 (RC2)
Izračun Uw vrijednosti: DIN EN ISO 10077-2 (≥1,4 Wm²/K)
Osnovni materijal: EN AW-6060
Materijal poliamidne trake: PA66 GF25
Materijal zaptivke: EPDM
Površinska obrada: DIN 17611
Kontrola kvaliteta: DIN EN ISO 9001

Drugi servisi i alati

Vaša preuzimanja

Boje i dizajan