VariNova nadgradna kutija

Postoje 4 vrste VariNova roletni po presjeku:

G1 – (175/218)
G2 – (205/218)
G3 – (205/250)
G4 – (240/250)

  • Kompaktan dizajn.
  • Vlažnost se bezbedno ispušta prema vani preko nagiba za odvododnju.
  • Veliki izbor dekora.
  • Zaštita protiv insekata se može lako montirati i nadograditi.
  • Može se malterisati sa vanjske i unutrašnje strane.
  • Revizija je moguća sa vanjske strane i dna.
  • Niski troškovi održavanja i čišćenja.
  • Neosetljiva bijela površina koja odgovara plastičnim prozorima.
  • Usklađen sa zahtjevima i propisima o uštedi energije.
  • Za proizvodnju svih PVC profila koriste se ekološki prihvatljivi stabilizatori  kalcijum/cink umjesto olova.

Opis

VariNova nudi veliku prednost sa zaštitom od insekata, koja se može naknadno ugraditi u bilo koje vrijeme bez potrebe za daljim promjenama na kutiji. Revizija je moguća na licu mjesta gradnje, kako iznutra tako i sa dna kutije. VariNova vam pored toga nudi jednostavnu prilagiđavanje svim komercijalnim ramovima i omogućava lagano prčvršćivanje vijala za poklopac.

PVC kutija VariNova se koristi u novoj i starogradnji u kombinaciji sa PVC-om, aluminijumskim i drvenim ramovima. Prilagođena situaciji ugradnje, kutija se može otvoriti u unutrašnjost prostorije ili  gornjim dijelo kutije prema dole. Dakle, element se može malterisati spolja ili iznutra.

Pored toga PVC kutija doprinosi računici u svim situacijama ugradnje kod novo i starogradnje i ispunjava sve zahtjeve u smislu toplotne izolacije po propisima regulacije i štednje energije EnEV.

Spoljašnji i unutrašnji dijelovi kutije, kao i priključni profili su PVC šuplji komorni profili. Za boje po želji kao i prilagođavanje kutija na prozore u boji drvodekora, stoje vam na raspolaganju Alu i PVC dijelo kutije. Svi PVC profili imaju izvrsnu svetlosnu i vremensku postojanost, tj otpornost na sve vremenske uticaje  i mogu se potpuno reciklirati.